Failid peavad olema alati saadetud PDF CMYK –is

Nõuded PDF failile lühikokkuvõttena ja kehtivad kõigile trükistele.
(Vajadusel on allpool olemas ka täpsemad juhised).

 • Kindluse mõttes on hea kõik tekstid konverteerida kurvideks (Curves, Outlines)
 • Lõikevaru peab olema igas servas võrdselt 3 mm.
 • Lõikemärke ega trükimärke ei tohi olla lisatud.
 • Faili mõõt peab olema 1:1 –le soovitud trükise mõõduga.
 • Kõik ühes trükises olevad lehed peavad kõik olema ühes PDF failis (näiteks kui tellite kahepoolsed visiitkaardid, siis mõlemad kujunduse pooled peavad olema ühes PDF failis)
 • Kõik samasuguse formaadi ja trükiarvuga erinevad kujundused peavad olema ühes PDF failis.
 • Pildi resolutsioon võiks olla 150-300 dpi.
 • Failid peavad olema CMYK-is.

 

Nõuded brošüüride failidele

 • Kõik brošüüris olevad leheküljed peavad olema ühes failis ja järjest jooksma, leheküljed ei tohi olla kõrvuti paigutatud, pinnalaotuse teeme ise.
 • Klamberköite brošüüri puhul peab lehekülgede arv kindlasti jaguma 4-ga.

 

Nõuded kleebistele

 • Kõik tekstid peavad olema konverteeritud kurvideks, kui see on tegemata, siis me ei vastuta selle eest, kui kleebistel osa tekste on puudu, kadunud või asukohta muutnud.
 • Kui kleebised tulevad erikujulised, siis tuleb kaasa panna ka eraldi lõikejoonis, mis ei tohi olla pildifail.
 • Failid peavad olema CMYK-is

Lõikevaru
Lõikevaru ehk bleed 3 mm igas ääres on vajalik selleks, et tellitud trükistele ei jääks valget äärt, see on see osa mis lõigatakse ära. Kujundamisel tuleks samuti arvestada bleediga nii, et see on see osa mis lõigatakse ära, ehk siis olulisi kujunduselemente ei tohi panna välisäärtele liiga lähedale, peale lõikamist peaks see vahe olema vähemalt 4 mm, kui arvestada veel juurde ka lõikevaru 3 mm, siis ei tohi olulised objektid olla välis äärtele lähemal kui 7 mm minimaalselt.

 

Värvisüsteem
Kasutada tuleb ainult CMYK värve, Pantone ega Spot värve ei tohi failis olla, samuti ei või kasutada RGB värvisüsteemi. Juhul kui seda nõuet ei ole täidetud, siis automaatselt toimub trükkimine ikkagi CMYK –is, meie ei vastuta sel juhul värvitulemuse ega kvaliteedi eest. Otseselt ei kontrolli me ka seda, millises värvisüsteemis on failid tehtud.

Värvid, mida te ekraanil näete ei pruugi tulla samasugused trükimasinast, värvide edastamist mõjutavad oluliselt arvuti kuvar, valgus jne. Kui failid ei ole tehtud CMYK-is, siis mõningal juhul võivad toonid muutuda oluliselt, näiteks RGB-s või osad Pantone värvid.

 

Resolutsioon
Faili resolutsioon sõltub trükitoote suurusest: mida väiksem on trükk, seda suurem peab olema dpi, sest mida väiksem on trükitud kujundus, seda lähedamalt seda vaadatakse. Näiteks väikeseformaadilisel (kuni A3) printimisel kvaliteedi saavutamiseks on soovitav resolutsioon vähemalt 300 dpi. Suureformaadilistel trükistel võib resolutsioon olla ka 150 dpi.

Saadetav trükifail peab olema lõppmõõdus või proportsionaalselt vähendatud. Kui te saadate vähendatud faili, siis tuleb tõsta ka vastavalt resolutsiooni.